SGR - Stichting Garantiefonds Reisgelden

TukTuk Travel (KvK nr. 66415098) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

TukTuk Travel (KvK nr. 66415098) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
  • (Een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.
  • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 

VvKR

TukTuk Travel (KvK nr. 66415098) is aangesloten bij de VvKR, de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Deze belangenvereniging heeft meer dan 350 ervaringsdeskundige die gericht zijn op kleinschalig toerisme en staan voor:
  • Persoonlijke benadering
  • Betrokkenheid en deskundigheid
  • Grote expertise en kennis
  • Reisvoorwaarden en garantieregeling
  • Reizen met respect voor de lokale cultuur, tradities en werkwijzen